B.1.1) Sayısal dersler ardışık yerleşmesin

Bir ders programı yaparken en çok karşılaşılan sorunlardan biri de sayısal derslerin ardışık yerleşimidir.
Öğrenci için dikkat gerektiren, art arda geldiği zaman öğrencinizin ve dolayısı ile de okulunuzun başarısını olumsuz ölçüde etkileyebilecek matematik fizik kimya gibi bazı derslerin art arda yerleşmemesi için gerekli adımlar anlatılmaktadır.

B.1.2) İki benzer ders aynı gün yerleşmesi

Okulunuzda matematik ve seçmeli matematik gibi, beden eğitimi, seçmeli sosyal etkinlik gibi birbirine benzeyen dersler olabilir. Bu derslerin aynı güne denk gelmesi öğrencilerinizin derslerden yeterli verim alamamasına sebep olabilir. Bu ilişki ile benzer derslerin aynı güne yerleşmesini engelleyebilirsiniz.

B.1.3) Aynı seviye sınıfların müzik dersi tek bir güne toplansın

Okulunuzdaki bir öğretmenin aynı gün farklı seviyelerde derse girmesi öğretmen için yorucu olabilir ve dersindeki verimi etkileyebilir. Aynı gün aynı seviyedeki öğrencilere derse giren öğretmenlerinizin, ders öncesi derse hazırlıkları aynı seviyedeki öğrencilere derse gireceği için daha kolay olacak ve daha çeşitli materyal hazırlayabileceklerdir. Bu ilişki ile örneğin ingilizce öğretmeninizin aynı gün yalnızca ilköğretim seviyesinde derse girmesini sağlayabilirsiniz.

B.1.4) 2 saatlik kartlar önce gelsin

Okulunuzda, 2+1, 2+2+1 dağılıma sahip dersleriniz vardır. Bu dersleriniz için, öğrencilerinizin haftanın başında 2 saatlik dersi görerek konuyu anlamasını, sonraki günlerde 1 saatlik dersi işleyerek tekrar edebilmelerini sağlayabilirsiniz. Öğrencinin konuyu haftanın başında öğrenerek haftaya devam etmesi dersin verimliliğini arttıracaktır. Örneğin matematik dersiniz haftada 3 saattir ve bir gün 2 saat bir gün 1 saat işleniyordur. Normal şartlarda bir program yapmak istediğinizde derslerinizin 2 saatlik ve 1 saatlik kartları rastgele uygun günlere dağıtılmaktadır. Bu planlama ilişkisi ile dersinizin 2 saatlik kartı haftanın başına, 1 saatlik kartı sonraki günlere yerleşmektedir.

B.1.5) Sayısal dersler beden dersinden önce yerleştirilmelidir

Bazı derslerinizin beden dersi gibi bedensel bir faaliyet gerektiren dersten hemen sonra olması öğrencilerinizin dersteki algısını etkileyebilir. Öğrencilerinizin algısının yüksek olduğu ilk saatlere sayısal dersleri, son saatlere ise beden eğitimi gibi fiziksel aktivite içerikli dersleri yerleştirmek okul başarınıza katkı sağlayacaktır. Bu eğitim içeriğinde örneğin sayısal derslerinizin beden dersinden önceki saatlere yerleşmesini sağlayabilirsiniz.

B.1.6) 2 saatlik sayısal kartlar öğleden öncesi ve sonrasına bölünmesin

Öğle molanızdan hemen önce yerleşen 2 saatlik sayısal bir dersin, bir saatinin öğleden önce bir saatinin öğle molasından hemen sonra olması konu bütünlüğü dağılmakta ve öğleden sonra öğrencilerin dikkatini toplamaları da bir hayli zor olmaktadır. Bu ilişki ile bazı derslerinizin öğle arasına denk gelerek bölünmesini engelleyebilirsiniz.

B.1.7) Önemli dersler son saatlere gelmesin

Öğrencilerinizin bazı derslerinin günün son saatlerine denk gelmesi, öğrencilerin yoğun bir günde derse odaklanmalarını zorlaştırabilir. Böyle bir durumu önleyebilmek için, örneğin üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencileriniz için, son saatlere yerleşmesini engelleyebilirsiniz.

B.1.8) Ders kartlarının günlere dağılımı

Genellikle okula yeni başlamış olan anasınıfı ve 1. sınıflarda Türkçe dersi büyük önem taşımaktadır. Özellikle diğer derslerden farklı olarak bu dersin daha sık ve hatta mümkünse her gün öğretilmesi öğrencinin unutmaması açısından çok önemlidir. Bu ilişkimiz ile derslerin haftalık dağılımına müdahale edebilirsiniz. Bir dersin günde ve haftada kaç saat işleneceğini belirleyebilirsiniz.

B.1.9) Her gün 1 matematik öğretmeni boş olsun

Her gün 1 branş öğretmeninizin boş günü olmasını isteyebilirsiniz. Örneğin matematik dersinden geri kalmış öğrencileriniz olabilir ve onlar için kurs ve etütler oluşturarak eksiklerinin tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda etüt ve derslere giriş yapacak 1 öğretmeninizin boş olması gerekmekte. Bu ilişki ile her gün bir matematik öğretmeninin boş olmasını sağlayabilirsiniz.

B.1.11) Bir dersliğin her sınıf tarafından en az 1 defa kullandırılması

Okulunuzda öğrencilerinizin uygulama yapabileceği, ders verimliliğini arttıran yüzme havuzu, spor salonu, fen laboratuvarı gibi alanlarınız olabilir. Bu planlama ilişkisi ile, her öğrencinizin bu alanlardan ortak yararlanabilmesini sağlayarak, öğrencilerinizin motivasyonunu ve derslerinizin verimliliğini arttırabilirsiniz.

B.1.12) Küçük dersliklerin en az sayıda kullanılması

Okulumuzda beden eğitimi dersi için 3 tane spor salonu olduğunu düşünelim. Bu spor salonlarından 2 tanesi büyük biri ise küçük. Fakat 2 adet büyük olan salon, okuldaki tüm beden eğitimi dersleri için yeterli olmamaktadır. Bu planlama ilişkisi ile küçük olan salonun sadece gerektiği durumlarda yani en az sayıda kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

B.1.13) 2(iki) saatlik kartlar öğle tatili öncesi ve sonrası olarak yerleşmesin

Bazı derslerinizin iki saatlik kartlarının, öğle arasından hemen önce bitmesi ya da öğle arasından hemen sonra başlamasını istemediğiniz durumlar olabilir. Böyle bir durumda eğitim içeriğindeki adımları takip ederek derslerinizin 2 saatlik kartlarının öğle arasından hemen önce bitmesini ya da hemen sonra başlamasını engelleyebilirsiniz.

B.1.14) Günlük zor ders sayısı limiti

Öğrencilerin zorlandıkları matematik, fizik, kimya gibi derslerin aynı güne yerleşmesi derslere odaklanmalarını güçleştirebilir. Böyle bir durumu engelleyebilmek için, günlük zor ders sayısı limitini kullanarak öğrencilerinizin derslerden maksimum verim alabilmelerini sağlayabilirsiniz.

B.1.15) Öğretmenlerin binalar arası yer değiştirme sayısı

Okulunuzda birden fazla bina veya farklı zil saatlerine sahip kademeleriniz olabilir. Böyle bir durumda farklı binalarda ya da farklı zil saatlerine sahip kademelerde derse giren öğretmenlerinizin zil saatlerinde çakışma yaşamaması ya da farklı binalara yetişmeye çalışırken derse gecikmemesi için bu ilişkiyi kullanabilirsiniz.

Yorum

Bu yardımcı oldu mu?

Evet Hayır
Bu konunun size yardımcı olmadığını belirttiniz ...
Bize neden olduğunu söyleyen bir yorum bırakır mısınız? Teşekkürler!
Yorumun için teşekkür ederim.

Bu konuyla ilgili geribildirimlerinizi gönderin.

Yorum Gönder