aSc Timetables Ders Planlama Programı bilgisayarınızda kurulu değil ise ücretsiz deneme versiyonunu indirmek için Tıklayınız

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okulda yüz yüze işlenen dersler uzaktan eğitimle birbirine entegre bir şekilde ilerleyecek. Uzaktan ve yüz yüze eğitimlerinizi aSc Ders Planlama Programı ile planlayabilirsiniz. Mevcudu fazla olan sınıfları gruplara ayırabilir aynı zamanda öğretmenlerin norm kadrolarında ve ders saatlerinde bir değişiklik olmasını önleyebilirsiniz.

Örnek Program için Tıklayınız

Örneğin 8.sınıfların yüz yüze eğitimlerini planlarken ana dersleri (matematik,türkçe,fen bilimleri,inkılap tarihi, ingilizce,din kültürü) programa 1. ve 2.grup olacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi tanımlamasını yapıyoruz.

Yüz yüze işlenecek olan ana dersleri bu şekilde 2 farklı tanımlama yaptıktan sonra derslerin zaman tablolarında kapatmalar yapıyoruz.

Yüz yüze eğitimin haftada 2 gün olmasıyla birlikte uzaktan ve yüz yüze olan alanları zaman tablosunda kapatıyoruz. Örneğin aşağıdaki resimde olduğu gibi din kültürü dersi sınıfın ilk grubunda okula geldikleri ilk gün işlenmesi için pazartesi gününü açık bırakarak diğer günleri kapattık.

Derslerin tanımlamasını yaptıktan ve zaman tablolarında kapatmalarını yaptıktan sonra sınıflara tanımladığımız bu derslerin atamasını yapıyoruz. Aşağıdaki resimlerde olduğu gibi Türkçe 1.grup dersini ve Türkçe 2.grup dersini aynı sınıfa aynı dağılım şekliyle atamasını yapıyoruz.

Türkçe 2.grup dersini de aynı sınıfa aynı dağılım şekliyle atamasını yapıyoruz.

Ana derslerimizin atamasını bu şekilde yaptıktan sonra uzaktan işlenen derslerimizin (görsel sanatlar,müzik,rehberlik,beden eğitimi,teknoloji tasarım) atamasını da aynı şekilde yapıyoruz. Uzaktan işlenen dersler sınıfın 2 grubu içinde aynı zamanda ve uzaktan olacağı için ana derslerdeki gibi 2 grup şeklinde tanımlama yapmamıza gerek yoktur.

2+1 lik Türkçe ve matematik derslerinde istenen özel durumlar bulunuyor. Örneğin 2+1 lik uzunluğu olan Türkçe dersinin 2 saati sınıfın okula geldiği ilk gün işlenirken 1 saati okula geldikleri 2.gün işlenmesi istenebilir. Bunun için yapılması gereken Planlama Yerleştirme / Planlama İlişkilerinde Gelişmiş seçeneğinde 42 numaralı Kart ilişki türü “Hafta İçinde A Günü B Gününden Önce Olmalıdır” ilişkisini seçiyoruz.

2 numaralı alandan Seçilen Sınıflardaki Derslere Uygula seçeneğini seçiyoruz. Değiştir:Sınıflar A butonundan ilişkiyi uygulayacağımız sınıflarımızı seçiyoruz. Değiştir:Dersler A butonundan Türkçe 1.grup dersini seçerek, 5 numaralı alandan Araçlar butonunda Uzunluğu 2 seçiyoruz ki; sınıf okula geldiği ilk gün Türkçe dersinin 2 saatlik kartı işlensin. 6 numaralı alandan Araçlar butonda Uzunluk 1 seçiyoruz ve Planlamadaki Önemini “Yüksek” seçerek İlişkiyi tanımlamış oluyoruz. Planlama Öncesi Kontrol ve Otomatik Planlamayla tanımlamış olduğumuz ilişkiyi uygulamış oluyoruz.
Aynı ilişkiyi Türkçe 2.Grup dersi için ve Matematik dersleri için de uyguladıktan sonra başarılı bir şekilde planlamamız yapılmış oluyor. Resimde de görüldüğü üzere Türkçe 1.grup ve 2.grup dersleri istenildiği gibi grupların okula geldikleri ilk gün 2 saatlik kartı yerleşmiş oldu.

Uzaktan işlenecek diğer derslerimizde 2 farklı tanımlama yapmadığımız için dersin zaman tablosunda kapatmalar yaparsak diğer seviye sınıflarda da dersler kapattığımız gün dışına yerleştirilmeye çalışılacağı için programınız yerleşmez ve hata alırsınız. Bu yüzden zaman tablosundan kapatmak yerine 8.sınıflarda hangi gün işlenmesini istiyorsak ilişki tanımlamasıyla bu işlemi kolayca yapabiliriz.Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Planlama/Yerleştirme menüsünde Planlama İlişkileri butonundan Gelişmiş seçeneğine tıklıyoruz. Kart/İlişki Türünden 44 numaralı ilişki “Seçilen Saatlerde Ders Başlayamaz” seçiyoruz.


Seçilen Sınıflardaki Derslere Uygula seçeneğini seçerek; Değiştir:Sınıflar A butonundan uygulayacağımız sınıfları seçiyoruz. Değiştir:Dersler A butonundan uzaktan işlenecek olan dersleri (müzik,görsel sanatlar, beden eğitimi) seçiyoruz. Takvim alanından grupların okula geldikleri günleri işaretli bırakıyoruz ki o günlerde seçtiğimiz dersler başlamasın. Planlamadaki Önemini Yüksek girerek ilişkimizi tanımlıyoruz. Planlama Öncesi Kontrol ve Otomatik Planlamayla tanımladığımız ilişkiyi uygulamış oluyoruz. Artık uzaktan olacak derslerimiz seçtiğimiz sınıflarda Çarşamba gününe yerleşti.

Yaptığımız planlama şeklinde sınıfın bir grubu okula gelip yüz yüze eğitim alırken diğer grubu aynı dersi aynı anda uzaktan eğitim araçlarıyla aldığından dolayı öğretmenin ders saati artmadan planlamamızı yapmış oluyoruz.

Eğer kurumunuzda sınıf mevcudu az ise ve sınıfı gruplara bölmek zorunda değilseniz aşağıdaki adımları uygulayarak yüz yüze ve uzaktan eğitiminizi planlayabilirsiniz.

Örnek Program için Tıklayınız…

Öncelikle planlamaya derslerimizi tanımlayarak başlayalım. Ana Derslerimizi (matematik,türkçe,ingilizce,inkılap tarihi,din kültürü) yüz yüze ve uzaktan olacak şekilde 2 farklı tanımlama yapıyoruz.

Bu derslerin zaman tablolarında haftanın 2 günü okulda işleneceği için diğer üç günü kapatıyoruz.

Bu adımdan sonra sınıflara ders atamalarını yapıyoruz. Örneğin Matematik dersinin 2+1 lik kartı yüz yüze okulda geri kalan 2 saatlik kartı uzaktan işlenecek. Bunun için Matematik-yy dersini aşağıdaki gibi atamasını yapıyoruz.

Daha sonra geri kalan 2 saatlik kartın atamasını yapıyoruz. Burada önemli olan Matematik-uz dersini seçmek.

Bu şekilde atamalarımızı diğer derslerimiz içinde yaptıktan sonra derslerle ilgili istenilen özel istekler için ilişkileri uygulayabiliriz. Yukarıda anlatılan ilişkileri burada da kullanarak planlamalarımızı yapıyoruz. İlişkiler tanımladıktan sonra oluşturduğumuz program aşağıdaki gibi olmaktadır. 8.sınıflarda Türkçe dersinin 2+1 lik kartının 2 saatlik olanı pazartesi gününe;1 saatlik kartı salı gününe yerleşmiştir. Görsel sanatlar,müzik,beden eğitimi gibi uzaktan işlenen dersler çarşamba gününe yerleşmiştir.

Yüzyüze ve EBA dersleri arasında 1 saat boşluk bırakmak için BINA tanımlama özelliğini kullanabiliriz. Yüzyüze ve EBA olarak iki bina tanımlayarak, binalar arası geçişler için 1 saat boşluk bırak seçiyoruz. Sınıf aynı gün aynı binada olmasın seçimini iptal ediyoruz. Bu program oluşmasını zorlar.

Daha sonra her bir sınıfın derslikleri aşağıdaki pencereden 1 numaralı çerçeve ile otomatik oluştrar, sonrasında her bir dersliğe çift tıklayarak dersliğin hangi binada olduğunu seçiyoruz.

Fakat öğretmenin gün içinde bir defa transfer olması için öğretmenlerin kısıtlamalar butonundan günlük transferi 1 olarak sınırlıyoruz. Bu sayede öğretmen okul ve ev arasında birden fazla geliş gidiş yapması önlenmiş oluyor. Dikkat ederseniz 1 numaralı kutucuk için 1 değerini bu yüzden girdik.

Yüzyüze dersleri ile EBA derslerinin ardışık veya karma yerleşmemesi için, sabah önce EBA yada Yüzyüze derslerinin olması için 39 numaralı ilişkiyi öğretmenlere uygulanacak sekilde kullanabiliriz. Aşağıdaki resimdeki A Derslerine EBA derslerini seçiyoruz. B Derslerine ise diğer kalan dersleri seçiyoruz. İlişkinin önemini sıkı yaparak kesinlikle dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. Eğer program yerleşmede zorlanırsa ilişki önemini yüksek olarak ayarlayabilirsiniz.

Yorum

Bu yardımcı oldu mu?

Evet Hayır
Bu konunun size yardımcı olmadığını belirttiniz ...
Bize neden olduğunu söyleyen bir yorum bırakır mısınız? Teşekkürler!
Yorumun için teşekkür ederim.

Bu konuyla ilgili geribildirimlerinizi gönderin.

Yorum Gönder